• Voor 22:00 uur besteld? Volgende avond geleverd

  • Gratis thuisbezorgd in NL vanaf €75,-

  • Hoogwaardige kwaliteit .

Deze privacy- en cookiestatement is voor het laatst gewijzigd op: 3 juni 2020
Via onze website en app worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Inamood acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat:

wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookiestatement;
wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Inamood B.V. (hierna: Inamood) is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking die plaatsvindt bij gebruik van onze website of applicatie. In deze privacy- en cookiestatement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Inamood maakt ook gebruik van cookies. Er wordt in deze privacy- en cookiestatement daarom ook ingegaan op de cookies die Inamood gebruikt via haar website en app en waarvoor deze cookies worden gebruikt.

We raden u aan om het privacy- en cookiestatement aandachtig door te nemen.

Gebruik van persoonsgegevens
In deze privacy- en cookiestatement leggen we uit wat we bij Inamood doen met informatie die we over u te weten komen. Door gebruik te maken van onze website en app verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Per onderwerp wordt hieronder aangegeven welke gegevens wij van u vekrijgen en hoelang wij deze gegevens bewaren, met welk doel dit gebeurt en op basis van welke grondslag. Indien u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons via de gegevens onderaan deze statement.

Welke persoonsgegevens verzamelt Inamood en voor welke doeleinden?
Inamood zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de AVG. Inamood verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Plaatsen en afhandelen van uw bestelling
Als u een bestelling plaatst via onze app, dan laat u bepaalde gegevens achter. Deze gegevens hebben wij nodig vanwege de koopovereenkomst die tot stand komt tussen u en Inamood (uitvoering van de overeenkomst).

NAW-gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Betalingsgegevens
Factuuradres
Leveringsadres
Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar nadat de aankoop is gedaan. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Nieuwsbrief
Wij versturen regelmatig een digitale nieuwsbrief waarvoor u zich kunt aanmelden op onze website. Dit doen we alleen met uw toestemming. In de nieuwsbrief staan aanbiedingen, tips en informatie over onze producten en diensten.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

Naam
E-mailadres
Geboortedatum
Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u zich weer afmeldt voor de nieuwsbrief. U kunt zich op ieder moment afmelden. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Voor het versturen van de nieuwsbrief en aanbodlijsten geven we uw gegevens door aan de e-mail Service Provider Mailchimp. Mailchimp verwerkt voor ons deze gegevens om nieuwsbrieven te kunnen versturen en te zien wat de ontvangers ermee doen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Mailchimp getekend, om zeker te stellen dat Mailchimp op de juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij u ook door naar de privacyverklaring van Mailchimp.

Product recall
Indien er in een product dusdanig gebreken zijn geconstateerd dat de producent en/of Inamood het product (tijdelijk) uit het assortiment haalt en/of terugroept, kan Inamood uw persoonsgegevens gebruiken om hierover contact met u op te nemen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
Orderbevestiging
Deze verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Inamood, namelijk het belang van Inamood bij het voorkomen van onveilige situaties en het beschermen van haar klanten. Ook bestaat de mogelijkheid dat Inamood wettelijk gehouden is een recall uit te voeren.

Misbruik
Indien mocht blijken dat u misbruik maakt van de diensten die Inamood biedt, zal Inamood uw Inamood account (tijdelijk) blokkeren of zelfs verwijderen.

Hiervoor zal Inamood de volgende gegevens van u opslaan:

Naam
E-mailadres
IP-adres
Dit doen wij om te voorkomen dat u weer misbruik van de diensten van Inamood maakt. Deze verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Inamood, namelijk de preventie van misbruik van diensten.

Contact
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen of informatie op te vragen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Daarnaast kunt u tevens telefonisch contact met ons opnemen of via de mail. Ook kunt u met ons chatten via Facebook.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

Naam
Telefoonnummer
E-mailadres
Inhoud e-mailbericht/ contactformulier;
Tijdens het telefoon- of chatgesprek besproken informatie;
Dit doen wij om uw verzoek om contact met u op te nemen netjes af te kunnen handelen en de overeenkomst hiertoe met u uit te voeren. Wij bewaren deze gegevens, zolang als naar de aard van de contactopname nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Inamood kan u vragen om meer persoonsgegevens te geven, indien Inamood dat nodig acht voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. De persoonsgegevens die op deze wijze worden verzameld, worden onder meer gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen en de afhandeling van klachten.

Daarnaast zullen wij deze gegevens, met uw toestemming, gebruiken om de klantenservice van Inamood te optimaliseren. De verstrekte persoonsgegevens worden in dit geval opgeslagen in de centrale database en gebruikt voor de in deze privacy- en cookiestatement vermelde doeleinden.

Deze voorwaarden gelden ook als u bij Inamood een verzoek indient om inzage in de persoonsgegevens die Inamood over u opslaat of als u Inamood verzoekt bepaalde Informatie te wijzigen of te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Inamood maakt voor het aanbieden van haar diensten in sommige gevallen echter gebruik van derde partijen. Dit zijn:

IT-dienstverleners- en leveranciers
Cookiedienstverleners
Betalingdienstverleners
Marketingbedrijven
Postorderbedrijven
Om de dienstverlening te verlenen kan Inamood uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Inamood doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens. Of dat de partij aan wie we de persoonsgegevens verstrekken Privacy Shield gecertificeerd is.

Uw locatie bepalen
Soms is het om onze dienst te kunnen aanbieden, nodig om uw locatie te achterhalen. We vragen dan apart of we dit mogen weten en alleen als u dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie. Hiervoor gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op uw telefoon of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google Maps) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.

Deze verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Inamood, namelijk het belang om u als klant efficiënt te kunnen bedienen.

Advertenties
Op onze website worden advertenties vertoont. Deze publiceren wij niet zelf, dat doet een advertentiebureau waarmee wij samenwerken. Dit bureau houdt bij of u ze leuk vindt, en gebruikt die informatie om in de toekomst alleen nog maar leuke of interessante advertenties en aanbiedingen te doen.

Onze applicatie downloaden
U dient, om gebruik te kunnen maken van onze diensten, onze applicatie te downloaden. Dit kunt u doen via de App Store of via Google Play. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder (Apple dan wel Google) hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Bijhouden statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website en app. Met deze statistieken verbeteren we onze website en app om zo bijvoorbeeld meer relevante informatie te laten zien.

Inamood streeft er naar om u een website en app van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat Inamood continu statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen in haar website en app kan aanbrengen.

Inamood kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van uw persoonsgegevens, dit doet Inamood op basis van haar gerechtvaardigd belang bij statistisch onderzoek, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van haar diensten. Alleen speciaal hiervoor aangewezen medewerkers van Inamood hebben voor dit doel toegang tot uw persoonsgegevens. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd (samengevoegd). Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot u te herleiden zijn. Op grond van de persoonsgegevens die door Inamood zijn verzameld, wordt een profiel opgebouwd. Op basis van dit profiel probeert Inamood haar aanbiedingen zo goed mogelijk op u af te stemmen. Deze aanbiedingen kunnen door middel van e-mailberichten of door de persoonlijke aanbieding op de website of via websites van derden onder uw aandacht worden gebracht.

Inamood maakt hiervoor onder meer gebruik van:

de producten die u aanschaft
het bedrag dat u aan bestellingen besteedt
de functionaliteiten die u gebruikt
uw surfgedrag op de website
gegevens verzameld met behulp van cookies
Bovengenoemd gebruik van uw persoonsgegevens zal alleen plaatsvinden indien u daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Indien u niet langer wilt dat uw persoonsgegevens voor dit doeleinde wordt gebruikt, kunt u de door u verleende toestemming intrekken door een bericht te sturen middels het contactformulier op www.inamood/contact.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via deze website worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies hanteert Inamood en voor welk doel?
Functionele cookies

Inamood maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan u de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar u om heeft gevraagd. Zo zorgen functionele cookies er voor dat u na het inloggen op de website en app niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen. Ook onthouden functionele cookies de producten die u in het winkelwagentje plaatst en informatie die u in (bestel)formulieren opneemt. Tevens zorgen deze cookies er voor dat u via de website en app betalingen kunt verrichten. Het is niet mogelijk om functionele cookies uit te schakelen.

Analytics cookies

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website en app maakt Inamood gebruik van Google Analytics en Firebase. De Google Analytics cookie registreert uw gebruik van de website en app. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Inamood verstrekt. Inamood verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website en app worden gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website, app en/of haar dienstverlening doorvoeren. In dit kader heeft Inamood met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Omdat Inamood de hiervoor vermelde maatregelen heeft genomen, zijn de cookies van Google Analytics als functionele cookies aan te merken. Wilt u meer weten over de omgang van Google met persoonsgegevens? Zie dan de privacyverklaring van Google.

De functionele cookies blijven gedurende een periode van twee (2) jaar na plaatsing actief.

Tracking/Profiling cookies

Inamood maakt op haar website en app gebruik van re-targeting/re-marketing technologieën. Het doel van deze technologieën is om u interessante en op maat gemaakte aanbiedingen te kunnen doen. Om dit te realiseren plaatst Inamood via de website en app cookies op uw Apparaat die het mogelijk maken om uw surfgedrag op de website en app te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen. Op basis van dit profiel kan Inamood u op maat gemaakte advertenties tonen op websites van derden. Inamood maakt hierbij, onder meer, gebruik van de volgende netwerken: Google Analytics voor re-marketing via het Google netwerk.

De gegevens die met behulp van Google Analytics worden verzameld, worden naast de doeleinden als vermeld onder de paragraaf “Analytics cookies”, tevens gebruikt voor het tonen van advertenties op maat indien u bij de cookie voorkeuren hebt aangegeven dat u ook profiling cookies wil ontvangen.

De Google Analytics re-marketing cookie blijft gedurende een periode van twee (2) jaar na plaatsing actief.

Facebook Website Custom Audiences

Met behulp van Website Custom Audiences van Facebook kan Inamood data van haar website gebruiken om u relevante advertenties op Facebook te tonen. Via een pixel geïntegreerd in de website van Inamood, wordt algemene informatie omtrent uw browser sessie, inclusief een eventueel Facebook cookie en de webpagina die u bezoekt aan Facebook verzonden. Op basis van deze gegevens kunnen Facebook gebruikers in een bepaalde Custom Audience worden geplaatst en kunnen ze op maat gemaakte advertenties geserveerd krijgen. De gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden niet gekoppeld aan de gegevens in uw Inamood account.

De overige tracking/profiling cookies blijven gedurende een gemiddelde periode van zes (6) maanden na plaatsing actief.

Uitlezen informatie zonder cookies

Naast het plaatsen van cookies, leest Inamood ook informatie uit uw browser en Apparaat zonder dat een cookie is geplaatst. Op deze wijze verzamelt Inamood (technische) eigenschappen van uw Apparaat en door u gebruikte software, zoals het type besturingssysteem, de browserinstellingen, geïnstalleerde plug-ins, tijdzone en beeldschermgrootte. Inamood gebruikt deze informatie om uw surfgedrag te kunnen volgen en haar diensten nog beter op uw gebruik te kunnen afstemmen.

Social Media
Op de website en app van Inamood zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden. Middels deze buttons wordt toegang geboden tot verschillende sociale media. Met behulp van deze zogenaamde social plug ins kunt u informatie op de website en app met anderen delen, dan wel deze aanbevelen. Wanneer u op een webpagina komt waarop de social plug ins van deze sociale media staan afgebeeld, worden er door derde partijen cookies op uw Apparatuur geplaatst. Deze cookies verzamelen onder meer informatie over uw browser en de websites die u heeft bezocht met uw IP-adres.

Op het gebruik van de cookies die via de video’s en/of social plug ins op de website worden geplaatst, zijn nadere voorwaarden van derde partijen van toepassing. Inamood accepteert geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor deze voorwaarden van deze derden. Inamood verwijst u naar de voorwaarden van de desbetreffende partijen die hieronder zijn weergegeven:

Facebook privacyverklaring;
Instagram privacyverklaring;
Youtube privacyverklaring.
De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-netwerken en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze partijen stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-proramma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookies in- en uitschakelen
U kunt via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Ook kunt u de toestemming die u heeft gegeven aan Inamood voor het plaatsen en uitlezen van cookies, te allen tijde intrekken door uw browser en app zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door alle in uw browser en app reeds geplaatste cookies te verwijderen. U moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website en/of app niet of niet goed meer werken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Om de website en app optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de website en app te kunnen beveiligen) heeft Inamood bepaalde Informatie nodig. Inamood verzamelt daarom automatisch gegenereerde persoonsgegevens over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website en app. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat u gebruikt, de pagina’s die u op de website bezoekt, het type en versie van het besturingssysteem van de app en welke schermen er door de gebruiken van de app worden geopend.

Deze persoonsgegevens gebruiken we onder meer om onze dienstverlening zo goed mogelijk op uw wensen aan te passen en om technische problemen en beveiligingskwesties op te lossen. Deze verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Inamood, namelijk het belang van Inamood om haar website en app te beveiligen en zo gebruiksvriendelijk mogelijk aan te kunnen bieden.

De persoonsgegevens kunnen tevens worden gebruikt om anonieme statistische gegevens op te stellen. Zie hierover ook paragraaf 4.4. Als de automatisch gegeneerde Informatie met behulp van cookies wordt verzameld, is ook het cookiestatement van toepassing. Indien de automatisch gegenereerde informatie wordt gebruikt in het kader van persoonlijke aanbiedingen, geldt hetgeen is bepaald onder paragraaf 4.4.

Beveiliging
Inamood hecht veel waarde aan een goede beveiliging van uw persoonsgegevens. Inamood heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In het geval Inamood gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Inamood in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Wijzigingen in het privacy- en cookiestatement
Deze privacy- en cookiestatement kan te allen tijde worden gewijzigd, bijvoorbeeld wanneer onze website of onze wijze van verwerking van uw gegevens wijzigt. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er een nieuwe versie is. Wijzigingen in deze privacy- en cookiestatement zullen via de website bekend worden gemaakt.

Rechten betrokkenen
Op grond van de privacywetgeving heeft u als betrokkene een aantal rechten. Hierna wordt vermeld om welke rechten het gaat. Wenst u gebruik te maken van één van uw rechten, neem dan contact met ons op. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookiestatement.

Inzagerecht

U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. lndien wij persoonsgegevens van u verwerken, zullen we u in overeenstemming met de wet een kopie van de over u verzamelde persoonsgegevens verstrekken.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste op u betrekking hebbende persoonsgegevens in te dienen. lndien mogelijk, heeft u tevens het recht aanvullende persoonsgegevens te verstrekken om zo de verzameling van uw persoonsgegevens volledig te maken.

Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken.

Recht op verwijdering

U heeft het recht om te verzoeken tot verwijdering van (bepaalde) op u betrekking hebbende persoonsgegevens. Indien uw verzoek wordt toegekend, zullen we de betreffende persoonsgegevens verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat, indien het verzoek tot beperking wordt gehonoreerd, we gedurende de termijn van de beperking uw persoonsgegevens niet verder zullen verwerken, tenzij dit op basis van de wet toch geoorloofd is.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht een verzoek tot dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) in te dienen. We zullen de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u ter beschikking stellen zodat u deze aan een derde partij kunt overdragen.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Als u bezwaar maakt, zullen we uw privacy belangen afwegen tegen onze bedrijfsbelangen. Als uw belang zwaarder weegt, zullen we uw persoonsgegevens niet verder verwerken.

Wanneer kunt u een reactie op uw verzoek verwachten?
We proberen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand op uw verzoeken te reageren. De mogelijkheid bestaat echter dat we meer tijd nodig hebben. Indien dat het geval is, zullen we u hierover voor afloop van de hierboven bedoelde maand informeren. De extra tijd zal niet meer dan twee maanden bedragen. Verzoeken kunnen worden gedaan via e-mail aan klantenservice@inamood.nl.

Verder is het mogelijk om via het Inamood account verzoeken te doen. Ook kunt u in uw Inamood account zelf bepaalde informatie inzien en aanpassen/verwijderen.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

De mogelijkheid bestaat dat we een verzoek van u afwijzen, bijvoorbeeld omdat uw verzoek ongegrond of buitensporig is of omdat we (wettelijk gezien) niet aan uw verzoek kunnen of hoeven voldoen. We zullen u ook van een afwijzing op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Wanneer u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen met vragen over uw privacy, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Voor vragen over onze privacy- en cookiestatement of vragen omtrent uw rechten, kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Inamood B.V.
Edisonweg 9
6662 NW Elst (gld)

Kvk-nummer: 75607344

E-mailadres: info@inamood.nl
Telefoon: 06 82 53 69 52

10% korting!